Έργα

Η δουλειά μας

ISOPROTECT Ε.Ε. έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ,ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ - Εργοτάξιο ΤΕΡΝΑ MAG - ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την προμήθεια μονωτικών υλικών (κύρια μόνωση, περίβλημα προστασίας, βοηθητικά και αναλώσιμα υλικά) και την εφαρμογή / εγκατάσταση σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

1. Θερμική μόνωση σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης του νέου φούρνου στο Εργοτάξιο ΤΕΡΝΑ MAG
2. Θερμική μόνωση αγωγών ορθογωνικής διατομής
3. Θερμική μόνωση εξοπλισμού (φίλτρα)
4. Μόνωση σωληνώσεων και αγωγών για την προστασία του προσωπικού (P.P)
5. Μόνωση εξοπλισμού για την προστασία του προσωπικού (P.P)


• Ημερομηνία Ανάθεσης:
• Διάρκεια έργου: (Ολοκληρώθηκε)
• Προϋπολογισμός έργου:

see photos

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Ε (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την προμήθεια μονωτικών υλικών (κύρια μόνωση, περίβλημα προστασίας, βοηθητικά και αναλώσιμα υλικά) και την εφαρμογή / εγκατάσταση σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

1. Θερμική μόνωση σωληνώσεων
2. Θερμική μόνωση εξοπλισμού (Δοχεία 33-V-008,86-V-001 και Εναλλάκτες (33-V-022, 86-E-001, 86-E-002)
3. Θερμική μόνωση σωληνώσεων με ατμό συνοδείας
4. Μόνωση σωληνώσεων για προστασία του προσωπικού (P.P)
5. Μόνωση εξοπλισμού για την προστασία του προσωπικού (P.P)

• Ημερομηνία Ανάθεσης :
• Διάρκεια έργου : (Σε εξέλιξη)
Προϋπολογισμός έργου :

see photos

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ By-bass SYSTEM – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΚΑΜΑΡΙ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Ένα μεγάλο βιομηχανικό έργο (Κατηγορία EPC) στον τομέα της Βιομηχανίας Τσιμέντου. Το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει την προμήθεια μονωτικών υλικών (κύρια μόνωση, εγκατάσταση περιβλήματος, βοηθητικά και αναλώσιμα υλικά) και την εφαρμογή / εγκατάσταση σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

1. Θερμική μόνωση των ευθύγραμμων αγωγών (Διαμ. 50 mm-2.000 mm)
2. Θερμική μόνωση των Ειδικών τεμαχίων (Γωνίες /Στρογγυλοτετράγωνοι αγωγοί – Διαμ. 50 mm-2000 mm)
3. Θερμική μόνωση εξοπλισμού (φίλτρα, χοάνες, ανεμιστήρες κλπ)
4. Μόνωση αγωγών για την προστασία του προσωπικού (P.P)
5. Μόνωση εξοπλισμού για την προστασία του προσωπικού (P.P)


Ημερομηνία Ανάθεσης :
Διάρκεια έργου : (Σε εξέλιξη)
Προϋπολογισμός έργου :

see photos

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 100-ΕΡΓΟ Relu-6417-Α-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ MOTOROIL HELLAS (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την προμήθεια μονωτικών υλικών (κύρια μόνωση, περίβλημα προστασίας, βοηθητικά και αναλώσιμα υλικά) και την εφαρμογή / εγκατάσταση σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

1. Θερμική μόνωση των σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης των σωληνώσεων του νέου φούρνου F-151
2. Θερμική μόνωση εξοπλισμού
3. Θερμική μόνωση σωληνώσεων με ατμό συνοδείας
4. Μόνωση σωληνώσεων για προστασία του προσωπικού (P.P)
5. Μόνωση εξοπλισμού για την προστασία του προσωπικού (P.P)
6. Μόνωση ηλεκτρολογικών οργάνων και σωληνώσεων με εγκατεστημένα ηλεκτρολογικά όργανα


Ημερομηνία Ανάθεσης :
Διάρκεια έργου : (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)
Προϋπολογισμός έργου :

see photos

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ U-5150-ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Α. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την προμήθεια, προκατασκευή και ανέγερση της θερμικής μόνωσης των σωληνώσεων και του εξοπλισμού του νέου Ατμολέβητα της Μονάδας 5150.
Ως ανάδοχος της εργολαβίας μονώσεων, η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε όλες τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, των σχεδίων και των επίσημων εγγράφων.

Ημερομηνία Ανάθεσης: 31/10/2013
Διάρκεια έργου: 30 ημέρες
Προϋπολογισμός έργου: 40.000,00 Ευρώ

see photos

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΚΑΜΑΡΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει την προμήθεια, προκατασκευή και ανέγερση της θερμικής μόνωσης του Ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας του Μύλου No 1, μέρος του πύργου ψύξης και του περιστροφικού κλίβανου Νο 1. Ως ανάδοχος της εργολαβίας μονώσεων, η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε όλες τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, των σχεδίων και των επίσημων εγγράφων.

Προϋπολογισμός έργου: 11.000,00 Ευρώ

see photos

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SHUT DOWN 2014 – ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Ε.

Αναλυτικά τα έργα που εκτελέστηκαν ήταν:

1. Επιτόπιες μετρήσεις για την προκατασκευή.
2. Λεπτομερή μελέτη για το σωστό τύπο της μόνωσης που βασίζεται στις προδιαγραφές του ERUP (Technical Reunidas-Asprofos).
3. Προμήθεια υλικών.
4. Εργασίες προκατασκευής και εγκατάστασης σε σωληνώσεις προϊόντος ατμού υψηλής πίεσης και εξοπλισμού (δοχεία, εναλλάκτες θερμότητας, βάνες κ.λπ.).
5. Αποξήλωση υφιστάμενων μονώσεων με σκοπό την επιθεώρηση κρίσιμων σημείων σωληνώσεων και εξοπλισμού και επανεγκατάσταση.


Όλα τα έργα εκτελέστηκαν παρουσία των ΕΛ.ΠΕ. (Τμήμα Επιθεώρησης). Η εκτέλεση του έργου κρίθηκε απολύτως ικανοποιητική και η παράδοσή της υπήρξε καίρια.

Ημερομηνία Ανάθεσης: 01/04/2014
Διάρκεια έργου: Ένα (1) μήνα.
Προϋπολογισμός έργου: 100.000,00 ευρώ
Τελικό Κόστος: 112.931,77 ευρώ

see photos